Dobrý deň, dostal som výpoveď počas PN. Nastúpil som PN-ku 14.9.a 19.9. mi dala agentúra, ktorá ma zamestnávala výpoveď. Moja otázka znie, môžem dostať počas PN-ky výpoveď ? Ďakujem za info.

Dobrý deň, dostal som výpoveď počas PN. Nastúpil som PN-ku 14.9.a 19.9. mi dala agentúra, ktorá ma zamestnávala výpoveď. Moja otázka znie, môžem dostať počas PN-ky výpoveď ? Ďakujem za info.

Dobrý deň, zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v  dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.

Taká výpoveď je neplatná.

2018-04-27T18:36:43+00:00