Dobrý deň, chcela by som sa s vami poradiť. V roku 2010 som sa rozviedla a môj právny zástupca nám spisoval dohodu o vysporiadaní. Dohoda znie, že 1-ozbový byt je môj a on si berie auto. Pod záverečným znením je dodaná veta :” ….sa zaväzuje, že v deň 18 roku dieťaťa bud polka bytu prepísaná na dieťa” .. V tom čase, mi právnik povedal, že táto veta je skôr oznamovacia ale nemá právny dosah, že je na mne či na dieťa prepíšem alebo nie. Vzhľadom na to, že dcéra nedokončila strednú školu, nechodila do školy, byt ktorý som jej prenechala na bývanie devastovala, som ju (21 rokov) vyhodila. Jej otec ma spolu s dcérou chcú dať na súd, že som povinná prepísať polku bytu na ňu. Prosím Vás o radu, má pojem “zaväzuje sa” právny dosah, alebo je to o cti osoby? Veľmi pekne Vám ďakujem za radu.

Dobrý deň, chcela by som sa s vami poradiť. V roku 2010 som sa rozviedla a môj právny zástupca nám spisoval dohodu o vysporiadaní. Dohoda znie, že 1-ozbový byt je môj a on si berie auto. Pod záverečným znením je dodaná veta :” ….sa zaväzuje, že v deň 18 roku dieťaťa bud polka bytu prepísaná na dieťa” .. V tom čase, mi právnik povedal, že táto veta je skôr oznamovacia ale nemá právny dosah, že je na mne či na dieťa prepíšem alebo nie. Vzhľadom na to, že dcéra nedokončila strednú školu, nechodila do školy, byt ktorý som jej prenechala na bývanie devastovala, som ju (21 rokov) vyhodila. Jej otec ma spolu s dcérou chcú dať na súd, že som povinná prepísať polku bytu na ňu. Prosím Vás o radu, má pojem “zaväzuje sa” právny dosah, alebo je to o cti osoby? Veľmi pekne Vám ďakujem za radu.

Dobrý deň, pokiaľ uvedená veta nie rozväzovacou podmienkou, tak v takom prípade táto dohoda zostane platná, pokiaľ sa druha strana nedovolá neplatnosti z dôvodu uvedenia do omylu, prípadne pre rozpor s dobrými mravmi.

Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

2018-04-27T18:23:00+00:00