Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, mám exekúcie v nemalej hodnote, ktoré ale nemám z čoho splácať lebo poberám materskú v hodnote 38 eur. Nemám žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok. Môj partner má byt s hypotékou, kde mu ručili rodičia a oni aj splácajú hypotéku. Má firemný účet. Ja nefigurujem nikde ani vo firme ani v byte. Ale máme spoločné dieťa, v septembri máme svadbu ale nemám u neho ani trvale bydlisko. môže v tomto prípade po svadbe exekútor siahnuť na jeho majetok? Ak áno urobiť zmluva o vylúčenie z bezpodielového vlastníctva? Nechcem aby moje blbosti z mladosti a kvôli bývalému partnerovi sa dotkli môjho nastavajúceho ale riešiť si to sama.

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, mám exekúcie v nemalej hodnote, ktoré ale nemám z čoho splácať lebo poberám materskú v hodnote 38 eur. Nemám žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok. Môj partner má byt s hypotékou, kde mu ručili rodičia a oni aj splácajú hypotéku. Má firemný účet. Ja nefigurujem nikde ani vo firme ani v byte. Ale máme spoločné dieťa, v septembri máme svadbu ale nemám u neho ani trvale bydlisko. môže v tomto prípade po svadbe exekútor siahnuť na jeho majetok? Ak áno urobiť zmluva o vylúčenie z bezpodielového vlastníctva? Nechcem aby moje blbosti z mladosti a kvôli bývalému partnerovi sa dotkli môjho nastavajúceho ale riešiť si to sama.

Dobrý deň, majetok ktorý jeden z manželov nadobudol pred svadbou, sa po svadbe nestáva spoločným. Spoločným sa stáva len majetok, ktorý nadobudne jeden z manželov po svadbe s určitými výnimkami-napr. dedenie, darovanie. Exekútor sa tak môže uspokojiť z majetku, ktorý sa nadobudne po svadbe.
Spoluvlastníctvo manželov nie je možné zrušiť zmluvou, vzniká automaticky zo zákona a zrušiť ho po svadbe môže len súd na návrh jedného z manželov.
Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, alebo sa dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice.

2018-04-27T18:22:05+00:00