Dobrý deň, chcela by som sa informovať – potrebovala by som poradiť: Zamestnávateľ mi dal výpoveď v ktorej bola uvedená výpovedná lehota dva mesiace ale nebol tam dôvod výpovede. Firma v ktorej pracujem sa ruší a postupne zatvára jednotlivé oddelenia z dôvodu nadbytočnosti. Vo firme som pracovala 4roky. Aby mi bolo vyplatené odstupné, musí byť dôvod výpovede uvedený vo výpovedi? Je výpoveď platná ak tam dôvod nie je? A ak tam ten dôvod nie je alebo nie je platná, môžem ju vrátiť ak som ju už podpísala? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať – potrebovala by som poradiť: Zamestnávateľ mi dal výpoveď v ktorej bola uvedená výpovedná lehota dva mesiace ale nebol tam dôvod výpovede. Firma v ktorej pracujem sa ruší a postupne zatvára jednotlivé oddelenia z dôvodu nadbytočnosti. Vo firme som pracovala 4roky. Aby mi bolo vyplatené odstupné, musí byť dôvod výpovede uvedený vo výpovedi? Je výpoveď platná ak tam dôvod nie je? A ak tam ten dôvod nie je alebo nie je platná, môžem ju vrátiť ak som ju už podpísala? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý deň, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Zamestnávateľovi by bolo vhodné písomne oznámiť, že považujete Váš pracovný pomer za platný a žiadate ho o riadne plnenie povinnosti zamestnávateľa, napr. prideľovanie práce, platenie mzdy.

Vzhľadom na to, že nemám uvedenú výpoveď k dispozícii, neviem sa vyjadriť, čo ste podpísali. Pokiaľ len prevzatie dokumentu, tak to vplyv na vyššie uvedené nemá.

2018-04-25T20:17:40+00:00