Dobrý deň, DNA testy za účelom potvrdenia alebo vylúčenia otcovstva si môžete nechať urobiť kedykoľvek v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Tieto testy sú spoplatnené.

V prípade, ak sa na základe uvedených testov vylúči, že ste otcom, a bude to prvýkrát kedy sa dôvodne dozviete, že nie ste otcom dieťaťa, tak môžete v trojročnej lehote, podať na súd návrh na zapretie otcovstva. Táto lehota sa začína dňom, kedy ste sa dozvedeli, že nie ste otcom dieťaťa.

V zmysle ustanovenia paragrafu 86 odsek 1 zákona o rodine, manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom.