Dobrý deň, o odpustenie dlhu môžete požiadať kedykoľvek. Pokiaľ ste nemajetná, exekútor dlhodobo nič od Vás nevymohol, tak môžete navrhnúť súdu zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosť.
Ďalšou možnosťou je vyhlásenie osobného bankrotu prostredníctvom Centra právnej pomoci.