Chcem sa opýtať, už keď mám exekúciu 10 rokov môžem požiadať o odpustene dlhu?

Chcem sa opýtať, už keď mám exekúciu 10 rokov môžem požiadať o odpustene dlhu?

Dobrý deň, o odpustenie dlhu môžete požiadať kedykoľvek. Pokiaľ ste nemajetná, exekútor dlhodobo nič od Vás nevymohol, tak môžete navrhnúť súdu zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosť.
Ďalšou možnosťou je vyhlásenie osobného bankrotu prostredníctvom Centra právnej pomoci.

2018-04-25T20:29:37+00:00